KPŠ

Katehetsko pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih skupin ter voditelje bibličnih skupin.

NAMENJENA je vsem, ki
• želijo poglobiti svoje versko znanje,
• želijo narediti nekaj za svojo duhovno rast,
• želijo pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
• želijo poglobiti poznavanje Svetega pisma,
• se želijo usposobiti za katehetsko delo,
• želijo obogatiti svoje katehetsko delo,
• že poučujejo verouk ali pomagajo pri vodenju bibličnih skupin, pa nimajo primerne izobrazbe,
• vodijo birmanske in druge skupine,
• so bogoslužni sodelavci na župniji,
• so člani župnijskega pastoralnega sveta,
• želijo na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji.

Voditeljica v mariborski nadškofiji:
dr. Mateja Pevec Rozman
Slovenska 17, 2000 Maribor
Telefon: 059/080 143
Elektronski naslov: pastoralna.sola.mb@slomsek.net

Več o tem na spletni strani kps.rkc.si/