Gradiva

Tukaj bo na voljo različno gradivo za katehete in katehistinje.

igre

zgodbe

testi

video posnetki

gradivo za posamezne razrede

ppt predstavitve

pesmi

cerkveno leto

priprava na zakramente

sodelovanje pri maši