Kdo smo?

Kateheza je tako temeljna dejavnost v življenju Cerkve, da »nobene škofija ne more biti brez svojega urada za katehezo.«
Škofijski referat za katehezo je »organ, s katerim škof kot glava skupnosti in učitelj nauka vodi in usmerja vse katehetske dejavnosti v škofiji«. (Splošni pravilnik za katehezo, člen 265)

Naloge referata
→ Pospeševanje že obstoječih uspešnih načinov kateheze in verskega izobraževanja (pastoralni tečaj, katehetski tečaj, teološki tečaj, ponudba duhovnih vaj, … programi Teološke fakultete, Katehetsko pastoralne šole, raznorazni posveti za pastoralne delavce…).
→ Sodelovanje pri pripravi teh obstoječih načinov kateheze in verskega izobraževanja.
→ Spremljanje strokovne literature s katehetskega področja in seznanjanje katehetov s to literaturo.
→ Skrb za primeren odnos glede na druga pastoralna področja.
→ Promocija in oblikovanje katehistov/inj
→ Povezovanje z medškofijskimi strukturami za področje kateheze v Sloveniji, kjer se sprejemajo odločitve v zvezi z vsebinami, učnimi načrti, gradivi in smernicami kateheze.

Voditeljica referata za katehezo:
Sonja Topler
kateheza.mb@gmail.com

Škofijska skupnost katehistinj in katehistov >>>
Katehetsko pastoralna šola >>>
Katekizem katoliške Cerkve – kompendij >>>
Pravilnik za katehezo >>>
Slovenski katehetski načrt >>>